معرفی پزشکان

دکتر سارا طالب نژاد

متخصص داخلی قلب و عروق

دکتر مهدی بابوی نژاد

جراح و متخصص قلب و عروق و رئیس بخش icu

دکتر محمدرضا محمد پور

جراح مغز و اعصاب

کیانوش فلکنازی

دکتر کیانوش فلکنازی

متخصص نفرولوژی
ریاست بخش دیالیز

دکتر فریدون غنی پور

دکتر فریدون غنی پور

متخصص جراحی عمومی

دکتر سعید نجفی

متخصص بیهوشی

دکتر سیروس فرجی

رئیس کمیته کنترل عفونت بیمارستان

دکتر بابک صدیقی

پزشکی قانونی

دکتر ولی الله قاسمی

متخصص قلب و عروق
فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروقی (اینترونشنال کاردیولوژی) بزرگسالان

دکتر کرم نائیجی

متخصص قلب و عروق

دکتر غلامحسن خسروی

متخصص قلب و عروق

دکتر حسن آشوری

جراحی عمومی

دکتر ثمیله نوربخش

اطفال

جستجو در سایت