en

بررسی های لازم پس از سن 50 سال


بررسی های لازم برای سنین بالای 50 سالگی:

در بانوان:

فشار خون: حداقل هر سال یک بار

اندازه گیری قند خون ناشتا: هر سال یک بار

اندازه گیری چربی های خون: هر سال یک بار

هورمونهای تیروییدی : طبق نظر پزشک انجام شود.

پوست پستان،معاینه لگن،پاپ اسمیر: حداقل سالی یک بار

خون مخفی در مدفوع: این آزمایش برای تشخیص زود رس سرطان روده بزرگ انجام می شود و حداقل سالی یکبار انجام می شود.

سنجش تراکم استخوان: در سنین پس از یائسگی حداقل یکبار انجام شده و پس از آن بر اساس میزان تراکم استخوان خواهد بود.


در آقایان:

فشار خون: حداقل هر سال یک بار

اندازه گیری قند خون ناشتا: هر سال یک بار

اندازه گیری چربی های خون: هر سال یک بار

بررسی پروستات: تعیین اندازه پروستات توسط معاینه مقعدی توسط پزشک حداقل سالی یک بار و آزمایش PSA و مقایسه آن با آزمایشات قبل سالی یکبار توصیه می شود.

بررسی پوست: حداقل سالی یک بار

خون مخفی در مدفوع:  این آزمایش برای تشخیص زود رس سرطان روده بزرگ انجام می شود و حداقل سالی یکبار انجام می شود.

کولونوسکوپی: حداقل 5-10 سال یک بار

سیگموییدوسکوپی: هر 3 سال یک بار توصیه می شود.