en

آی سی یو


بیمارستان تهرانپارس با سه آی سی یو فعال حامی لحظات بحرانی بیماران عزیز است.

آی سی یو (ICU): واحد مراقبتهای ویژه

مراقبتهای ویژه شامل كلیه مراقبتهای حساس وابسته به زندگی بیماراست. به عبارت دقیق تر می توان گفت كه مراقــبت ویژه عبارت است از مراقبت از بیماران مبتلا به بیماریــهای حاد مخاطره آمیز حیات، تحت نظرماهرترین پرسنل همـراه با وسایل و  امكانات پیشرفته. بخش مراقبت ویژه، محلی است كه در آن از این گونه بیماران مراقبت به عمل آورده می شود. امروزه بخشهای مراقبت ویژه از شكل مراقبت ویژه عمومی خارج شده و به صورت واحدهای اختصاصی جهت مراقبت از بیماران مبتلا به یك اختلال مشترك تبدیل شده اند، مانند ICU داخلی، ICU جراحی، ICU جراحی اعصاب، ICU جراحی قلب، ICU سوختگی، ICU نوزادان و ICU كودكان.

تاریخچة تأسیس ICU به جنگ جهانی دوم برمی گردد. در آن زمان پزشكان به این نتیجه رسیـدند كه مجروحین بدحال بایستی به طور مجزا، مداوم و دقیق مورد مراقبت قرارگیرند. به این دلیل در بیمارستانهای خط مقدم اقدام به تأسیس بخشهای مراقبت ویژه نمودند و برای این بخشها پرستارانی را انتخاب كردند كه دارای مهارت كافی و تجربه زیاد بودند.

با توجه به اینكه این مراقبتها نیاز به صرف هزینه هنگفت و پرسنل بسیار ماهر دارند، از همان زمان تصمیم گرفته شد كه بیماران را بر اساس نیازهای مراقبتی به پنج گروه طبقه بندی نمایند و آن دسته كه دارای وضعیت خطرناك هسـتند را در بخش مراقبت ویژه بستری كنند:

1- Intensive care: دراین گروه بیمارانی قرار میگیرند كه بسیار بدحال بوده و  قادر به انجام هیچگونه مراقبتی از خود نیستند و در ضمن سیستمهای حیاتی بدن آنها مختل شده است.

خصوصیات این بیماران عبارت است از:

الف) كلیه بیمارانی كه تحت اعمال جراحی بزرگ قرار داشته و متعاقب آن یك یا چــند ارگان اصــلی بدنـشان دستخوش اختلال و تغییرات حاد شده است.

ب) بیمارانی كه جهت تنفس، نیاز به راه هوایی مصنوعی دارند، خصوصاً آنهایی كه بایستی به ونتیلاتور وصل شوند.

ج) بیمارانی كه وضعیت قلب و عروق آنها متعاقب وضعیتهای بحرانی و اورژانس مثل شوك و خونریزی شدید، مختل شده است.

د) بیمارانی كه مبتلا به عفونتهای شدید به خصوص سپتی سمی هستند.

ط) بیمارانی كه متعاقب ضربه مغزی یا اعمال جراحی مغز، دارای وضعیتی ناپایدار هستند.

2- Intermediate Care: بیمارانی دراین گروه قرار میگیرند كه نیاز به مراقبتهای پزشـكی و پرسـتاری زیادی دارند ، لیكن وضعیت آنها حاد و بحرانی نیست.

3- Self Care: این گروه از بیماران افرادی هستند كه قـــادر به مراقبت از خود بوده ، لذا به زودی مرخص شده و به منزل می روند.

4- long term care: این بیماران افرادی هستند كه مبتلا به بیماریهای مزمن بوده و قادر به مراقبت از خود نیستند، لـذا به مدت طولانی بستری میشوند.

5- Outpatient Care: در این گروه بیماران سرپایی قرار می گیرند كه بعد از معالجه در درمانگاههای سرپایی به منزل میروند.

انواع بخشهای مراقبت ویژه دربیمارستان عبارتنداز: مراقبت ویژه داخلی ، مراقبتهای ویژه جراحی، مراقبت ویژه جراحی اعصاب و ستون فقرات، مراقبت ویژه تنفسی، مراقبت ویژه اونكولوژی، بخش مراقبت ویژه قلبی و بخش مراقبت ویژه كودكان و نوزادان .