en

ریه


نوع خدمت:

- ارزیابی بالینی و انجام مراحل تشخیصی بیماریهای دستگاه تنفسی و درمان آنان از اهداف این بخش بر شمرده می شود.

- گرفتن شرح حال بیمار، انجام معاینات اولیه، بهره گیری از رادیوگرافی ساده قفسه سینه، تست عملکردی تنفس (P.F.T)، سی تی اسکن ریه، انجام برونکوسکوپی، بیوپسی طیفی از مراحل تشخیصی می باشد.

- در این قسمت پزشکان می کوشند تا با تلفیق کلینیک و پاراکلینیک بیماریهای دستگاه تنفسی را تشخیص داده و در راه درمان آنها اهتمام ورزند.

- تشخیص، کنترل و در برخی موارد درمان علایم و بیماریهای ریوی همانند آسم، برونشیت حاد و مزمن،سرفه های مزمن، بدخیمی های ریه، سل،تنگی نفس، خلط خونی  و... از اهداف این قسمت است.