en

غددنوع خدمت:

- ارزیابی بالینی و انجام مراحل تشخیصی بیماریهای غدد و متابولیک و درمان آنان از اهداف این بخش بر شمرده می شود.

- گرفتن شرح حال بیمار، انجام معاینات اولیه، بهره گیری از تستهای تخصصی و فوق تخصصی طیفی از مراحل تشخیصی می باشد.

- در این قسمت پزشکان می کوشند تا با تلفیق کلینیک و پاراکلینیک بیماریهای غدد و متابولیک را تشخیص داده و در راه درمان آنها اهتمام ورزند.

- تشخیص، کنترل و در برخی موارد درمان این دسته از بیماریها همانند دیابت، تیرویید، بلوغ زود رس یا دیر رس، موهای زاید، کوتاهی قد، پریودهای نا منظم زنان، چاقی، لاغری و... از اهداف این قسمت است.