en

خون


نوع خدمت:

- ارزیابی بالینی و انجام مراحل تشخیصی بیماریهای خونی وسرطان و کنترل یا درمان آنان از اهداف این بخش بر شمرده می شود.

- گرفتن شرح حال بیمار، انجام معاینات اولیه، بهره گیری از تستهای آزمایشگاهی تخصصی و فوق تخصصی،پونکسیون مغز استخوان،بیوپسی (نمونه برداری)  از مراحل تشخیصی می باشد.

- در این قسمت پزشکان می کوشند تا با تلفیق کلینیک و پاراکلینیک بیماریهای خونی را تشخیص داده و در راه درمان آنها اهتمام ورزند.

- تشخیص، کنترل و در برخی موارد درمان علایم و بیماریهای خونی همانند کم خونی ها،اختلالات انعقادی،سرطانها  از اهداف این قسمت است.