en

گفتار درمانیگفتار:

گفتار داراي 4 مؤلفه است:‌آواسازي, توليد, تشديد و تايم يا زمان. هر اختلالي كه در Timing يا زمان بندي گفتار پيش بيايد منجر به تغيير در سرعت گفتار مي شود و تغيير سرعت گفتار منجر به لكنت يا كلانرينگ مي گردد.


گفتار درمانی :  

گفتاردرمانی علمی است که به بررسی چگونگی درک و رشد زبان و گفتار می پردازد و جنبه های مختلف زبان از جمله واژگان ، صرف و نحو و کاربرد زبان را مورد بررسی قرار می دهد ، همانطور جنبه های گوناگون گفتار را هم مورد بررسی قرار می دهد از جمله چگونگی تولید و یا تلفظ واج ها ی مختلف ،زمینه های ایجاد و چگونگی درمان لکنت زبان، چگونگی تولید صوت یا صدا و بررسی ویژگی های صوتی مطلوب در واقع بررسی اینکه یک صدای خوشایند چه ویژگی هایی باید داشته باشد و چطور صدای بهتر و سالمتری داشته باشیم و...


حیطه کاری :

۱- تاخیر در شروع گفتار در کودکان ۲- اشکال در تلفظ اصوات گفتاری ۳-عدم برقراری ارتباط کلامی یا غیر کلامی از سوی کودک ۴-کم شنوایی یا ناشنوایی ۵-اشکال در درک کلام ۶-اختلال در بلع ۷-در صورت تشخیص بروز هر یک از اختلالات فلج مغزی اتيسم واختلال یادگیری۸-اختلال در خواندن و نوشتن۹-لکنت۱۰-اختلال در گفتار پس از سکته مغزی