بخش اطفال

در بیمارستان فوق تخصصی تهرانپارس بخش جداگانه اطفال وجود ندارد و دارای ۲ تخت اطفال در بخش ۴ است ولی در مواردی که بیمار مراجعه میکند با بهره مندی از پزشکان مجرب فوق تخصص اطفال و پرسنل کارازموده و متعهد و نیز حضور متخصص مقیم اطفال ۲۴ ساعته در بیمارستان خدمات جامعی را به این گروه ارائه میدهند.

جستجو در سایت