بخش همودیالیز

بخش همودیالیز بیمارستان فوق‌تخصصی تهرانپارس با برخورداری از پزشکان فوق تخصص و پرسنل با تجربه و وجود دستگاه‌های همودیالیز پیشرفته و به روز در فضای فیزیکی مناسب و مشتمل بر دستگاه های همودیالیز آماده ارائه خدمت به بیماران همودیالیزی دائم، بیماران بستری در بخش‌های ویژه و بیماران بستری در سایر بخش‌ها است. ویزیت مرتب و منظم پزشکان فوق تخصص نفرولوژی که از اساتید دانشگاه نیز هستند یکی از خصوصیات ویژه بخش همودیالیز بیمارستان فوق تخصصی تهرانپارس است. بخش همودیالیز با بهره مندی از پرسنل مجرب و کار آزموده در طول شبانه‌روز آماده سرویس‌دهی به بیمارانی که بصورت اورژانسی نیاز به همودیالیز دارند می باشد. آزمایشات ماهانه بصورت روتین ومنظم در بخش انجام می گردد. مشاوره تغذیه جهت کلیه بیماران توسط متخصص تغذیه انجام می گردد.

جستجو در سایت