گروه جراحی عمومی

دکتر حسین هل اطائی

فوق تخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی

دکتر حمید میرزائی

متخصص جراحی عمومی-فوق تخصص لاپاروسکوپی

دکتر سید امیر موسویان

متخصص جراحی توراکس

دکتر رضا مطلوب

متخصص جراحی عروق

دکتر علی اشجعی

متخصص جراحی عمومی

دکترمهدی آرامش

متخصص جراحی عمومی

دکتر حسن آشوری

متخصص جراحی عمومی

دکتر رضا پور ریاحی

متخصص جراحی عمومی

دکتر تورج نادری

متخصص جراحی عمومی

دکتر رضا حشمت

متخصص جراحی عمومی

دکترمحمود داور نیا

متخصص جراحی عمومی

دکتر ابوالفضل رخشان

متخصص جراحی عمومی

دکتر محمد علی سرلک

متخصص جراحی عمومی

دکتر خسرو شمسی

 متخصص جراحی عمومی

دکتر علی شرقی

متخصص جراحی عمومی

دکتر جواد صاحبی

متخصص جراحی عمومی

دکتر ابراهیم گودرزی

متخصص جراحی عمومی

دکتر محمد صفری

متخصص جراحی عمومی

دکتر علی علائی

متخصص جراحی عمومی

دکتر فریدون غنی پور

متخصص جراحی عمومی

دکتر فرشته کمانی

متخصص جراحی عمومی

دکتر مرتضی مقاره عابد

متخصص جراحی عمومی

دکتر سید حسین هزاوه ای

متخصص جراحی عمومی

جستجو در سایت