خدمات تخصصی ویژه

خدمات درمانی مراقبتی تخصصی در منزل

بیمارستان تخصصی و فوق‌تخصصی تهرانپارس در راستای دستیابی به اهداف استراتژیک که ارتقاء مستمر کیفیت از طریق استقرار نظام ایمنی بیمار و کارکنان و ارتقا رضایت بیماران و همراهان است، واحد خدمات درمانی مراقبتی تخصصی پرستاری خصوصی را جهت ارائه هرچه بیشتر و بهتر خدمات (پرستاری، کمک بهیاری و پاراکلینیکی) به بیماران گرامی در بیمارستان و پس از ترخیص از بیمارستان راه‌اندازی نموده است.

اهداف اختصاصی

۱. ارتقا کیفیت خدمات درمانی مراقبتی تخصصی پرستاری
۲. ارتقا سطح ایمنی بیماران گرامی
۳. ارتقا سطح رضایتمندی بیماران و همراهان گرامی
۴. ارتباط مستمر بیماران با بیمارستان و پزشکان معالج حتی پس از ترخیص
۵. ایجاد آرامش و کم کردن استرس بیماران و همراهان
۶. مراقبت مستمر و یکپارچه از بیمار طی دوران بستری در بیمارستان و پس از ترخیص از بیمارستان

کلیه این خدمات توسط پرسنل مجرب بیمارستان فوق تخصصی تهرانپارس و با نظارت مدیریت پرستاری انجام می‌گردد.

انواع خدمات درمانی مراقبتی تخصصی پرستاری خصوصی

۱. ارائه خدمات مراقبتی تخصصی پرستاری ویژه در بیمارستان به صورت شبانه‌روزی
۲. ارائه خدمات مراقبتی تخصصی پرستاری ویژه در منزل به صورت شبانه‌روزی
۳. ارائه خدمات مراقبتی تخصصی کمک بهیاری در بیمارستان و منزل به صورت شبانه‌روزی
۴. ارائه خدمات مراقبتی به بیماران، سالمندان و نوزادان در منزل به صورت شبانه‌روزی
۵. ارائه کلیه خدمات پاراکلینیکی به بیماران در منزل (فیزیوتراپی، آزمایشگاه، رادیولوژی، گفتار درمانی و غیره)
۶. ویزیت و مشاوره پزشکی و پرستاری در منزل
۷. هماهنگی با آمبولانس خصوصی مجهز بیمارستان (تیپ A ,B) جهت نقل و انتقال بیماران

ارائه کلیه خدمات درمانی و مراقبتی تجویز شده توسط پزشک معالج (سرم درمانی، تعبیه سوند ادرار، تعبیه لوله تغذیه‌ای، تعویض پانسمان و مدیریت زخم بستر و زخم پای دیابتیک با پانسمان های نوین و غیره)

 

واحد خدمات درمانی مراقبتی تخصصی پرستاری خصوصی در راستای ارتقا رضایتمندی بیماران و همراهان، ارزیابی عملکرد پرسنل مربوطه را به طور مستمر انجام می‌دهد و گزارش این ارزشیابی را به پرسنل زیر مجموعه اطلاع داده و در راستای ارائه خدمات باکیفیت، اقدامات و مداخلات اصلاحی مورد نظر را اجرا می‌نماید. این امر می‌تواند در ارائه خدمات استاندارد راه‌گشا باشد.

 

فرآیند درخواست خدمات درمانی و مراقبتی تخصصی پرستاری خصوصی

۱. درخواست کتبی بیمار یا همراهان جهت ارائه خدمات درمانی و مراقبتی تخصصی پرستار خصوصی به دفتر پرستاری
۲. موافقت پزشک مبنی بر ارائه خدمات درمانی مراقبتی تخصصی پرستاری به بیمار
۳. اطلاع سرپرستار یا مسئول شیفت به همراه بیمار مربوطه
۴. اطلاع سرپرستار یا مسئول شیفت به سوپروایزر وقت
۵. اطلاع سوپروایزر وقت به سوپروایزر مسئول
۶. هماهنگی سوپروایزر مسئول با همراه بیمار و ارائه توضیحات لازم

تلفن هماهنگی جهت اخذ این خدمات در منزل: ۷۷۷۱۰۰۴۴ واحد دفتر پرستاری

جستجو در سایت