حوزه ریاست و مدیریت

دکتر علی رضا دلاوری

آقای دکتر علیرضا دلاوری
مدیر عامل بیمارستان

WhatsApp Image 2020-10-04 at 12.51.38

خانم نیره چراجی
مدیریت پرستاری

کیانوش فلک نازی

خانم دکتر کیانوش فلک نازی
قائم مقام مدیرعامل

خانم سر خوش

خانم دکتر لاله عنایت سرخوش
مدیریت امور مالی

dr.yekezare

آقای دکتر یکه زارع
معاونت درمان و مسئول فنی بیمارستان

mori2

خانم مرتضائی
مسئول بهبود کیفیت

جستجو در سایت