زنان و زایمان.

دکتر نسیم یارمحمدی

متخصص زنان و زایمان

دکتر نگار قاضیانی

متخصص زنان و زایمان

دکتر عادله عاشوری

متخصص زنان و زایمان

دکتر مائده دارائی

متخصص زنان و زایمان

دکتر پریا خزاعی

متخصص زنان و زایمان

دکترسیده فاطمه سیدی

متخصص زنان و زایمان

دکتر عرفانه سلیمی

متخصص زنان و زایمان

دکتر تابنده ابراهیمی

متخصص زنان و زایمان

دکتر فرگل سعادت

متخصص زنان و زایمان

دکتر پریسا هاشمی

متخصص زنان و زایمان

دکتر بهاره زمان نژاد

متخصص زنان و زایمان

دکتر زهرا ستوده

متخصص زنان و زایمان

دکتر سیروس فرجی

رئیس کمیته کنترل عفونت بیمارستان

دکتر بابک صدیقی

پزشکی قانونی

دکتر ولی الله قاسمی

متخصص قلب و عروق
فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروقی (اینترونشنال کاردیولوژی) بزرگسالان

دکتر کرم نائیجی

متخصص قلب و عروق

دکتر غلامحسن خسروی

متخصص قلب و عروق

دکتر حسن آشوری

جراحی عمومی

جستجو در سایت