مسیریابی بیمارستان

خطوط سامانه تندرو (BRT)

مسیر شماره ۱: خط ۱ اتوبوس های تندرو (سه راه تهرانپارس – پایانه آزادی): می توانید در این خط در هر ایستگاهی سوار شوید و سپس در ایستگاه آخر “تهرانپارس” پیاده شوید، پس از حدود ۱۰۰ متر پیاده‌روی سوار تاکسی های فلکه سوم تهرانپارس شوید.

مسیر شماره ۲: خط ۳ اتوبوس های تندرو (پایانه علم و صنعت – پایانه خاوران): می توانید در این خط در هر ایستگاهی سوار شوید و سپس در ایستگاه آخر “پایانه علم و صنعت” پیاده شوید، پس از حدود ۵۰ متر پیاده‌روی سوار تاکسی های فلکه سوم تهرانپارس شوید.

خطوط مترو

مسیر شماره ۱: خط ۲ مترو (فرهنگسرا – صادقیه): می توانید در این خط در هر ایستگاهی سوار شوید و سپس در ایستگاه “تهرانپارس” پیاده شوید، پس از حدود ۲۰ متر پیاده‌روی سوار تاکسی های فلکه سوم تهرانپارس شوید.

خطوط تاکسی

مسیر شماره ۱: شماره خط ۹-۳۲ (پایانه ایستگاه علم و صنعتاستقلال) می توانید در این خط سوار تاکسی شوید و سپس “فلکه سوم تهرانپارس” پیاده شوید، پس از حدود ۲۰ متر پیاده‌روی به بیمارستان می رسید.

مختصات جغرافیایی

۳۵.۷۴۲۹۷۴, ۵۱.۵۳۳۲۲۷

جستجو در سایت