گروه داخلی

دکتر علیرضا دلاوری

متخصص داخلی
فوق تخصص گوارش و کبد

دکترمرتضی رمضانی

متخصص داخلی
فوق تخصص روماتولوژی

دکترکامران سرامی پور

متخصص داخلی
فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر محمد شکوری

متخصص داخلی خون
فوق تخصص خون و آنکولوژی

دکتر امیر حسین کاظمی

متخصص داخلی خون
فوق تخصص گوارش و کبد

دکترکامران مرتضوی

متخصص داخلی غدد
فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر کیانوش فلک نازی

فوق تخصص نفرولوژی

دکترامید نصیری

فوق تخصص نفرولوژی

 

دکترفرزانه سادات مینو

متخصص نفرولوژی

دکترنازیلا باقری

متخصص نفرولوژی

دکتر فرهاد مصدق

متخصص ریه

دکتر مرتضی رمضانی

متخصص روماتولوژی

دکتر نسرین بیدی

متخصص داخلی عفونی

دکتر سیروس فرجی

متخصص داخلی عفونی

دکترحسن نوبری

متخصص داخلی عفونی

دکترکوروش آبار

متخصص داخلی

دکتر سمیه امیری

متخصص داخلی

دکتر مصطفی تقوی

متخصص داخلی

دکتر پریچهر توکلی فرد

متخصص داخلی

دکتررستم خسرویانی

متخصص داخلی

دکترایمان صنعتی

متخصص داخلی

دکتر مریم مهدلو

متخصص داخلی

دکترسید وحید یوسفی

متخصص داخلی

جستجو در سایت