اعضای هیئت مدیره

دکتر علی رضا دلاوری

آقای دکتر علیرضا دلاوری

مدیرعامل
رئیس هیئت مدیره
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
فوق تخصص گوارش

کیانوش فلکنازی

خانم دکتر کیانوش فلک نازی

قائم مقام مدیرعامل
نائب رئیس هیئت مدیره
فوق تخصص نفرولوژی

آشوری

آقای دکتر حسن آشوری

عضو هیئت مدیره

متخصص جراحی عمومی

آقای دکتر حمیدرضا تقی زاده

عضو هیئت مدیره

متخصص ارتوپدی

خانم دکتر رضوان کاظمی زهرانی

عضو هیئت مدیره

متخصص جراحی زنان، زایمان و نازائی

جستجو در سایت