برنامه های آموزشی مادران جهت بارداری

کلیه کلاس ها رایگان می باشد و شرکت جهت عموم آزاد است.
جهت ثبت نام و اطلاع از ساعت برگزاری کلاس ها با واحد آموزش، تلفن: ۹۴- ۷۷۸۸۴۶۸۸ داخلی ۱۱۴ خانم ناهید شیبانی سوپروایزر آموزشی و داخلی ۷۰۸,۷۰۹ خانم صادق نژاد هماهنگ کنید.

دوشنبه هر هفته ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰

جستجو در سایت