دیگر درمانگاه ها

کلینیک تخصصی کبد و فوق گوارش دکتر دلاوری و دکتر مرتضوی روزهای پنجشنبه و شنبه ساعت ۹:۳۰ لغایت ۱۰:۳۰

کلینیک فوق تخصص عروق و واریس دکتر مطلوب روزهای یکشنبه ساعت ۱۵:۰۰ لغایت ۱۶:۰۰

کلینیک فوق تخصصی کیسه صفرا پانکراس دکتر علی محمد مرادی روزهای سه شنبه ۱۰:۰۰ لغایت ۱۱:۰۰

متخصص زیبایی فک و صورت دکتر فتحی روزهای پنجشنبه ۱۲:۰۰ الی ۱۳:۰۰

روماتولوژی دکتر رمضانی روزهای سه شنبه ۱۲:۰۰ الی ۱۳:۰۰

جستجو در سایت