حوزه ریاست و مدیریت

آقای مهندس فرهاد شبستری

مهندس فرهاد شبستری
مدیر عامل بیمارستان

WhatsApp Image 2020-10-04 at 12.51.38

خانم نیره چراجی
مدیریت پرستاری

WhatsApp Image 2020-10-04 at 13.54.22

مهندس امین هاشمی پور
مدیریت بیمارستان

خانم سر خوش

خانم دکتر لاله عنایت سرخوش
مدیریت امور مالی

dr.yekezare

دکتر یکه زارع
معاونت درمان و مسئول فنی بیمارستان

mori2

خانم مرتضائی
مسئول بهبود کیفیت

جستجو در سایت