سیاست های آموزشی برای کارکنان

سیاست های آموزشی برای کارکنان پرستاری

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی تهرانپارس با توجه به الزامات اعتبار بخشی و با هدف ارتقاء سطح ارائه خدمات درمانی به بیماران وکاهش خطاها سیاست آموزشی کارکنان پرستاری را در ۴ مرحله نیازسنجی آموزشی / اولویت بندی برنامه های آموزشی / تعیین شیوه های آموزشی / ارزیابی برگزاری دوره های آموزشی ذیل را در سال ۹۷ اجرا می نماید.

نیازسنجی آموزشی کارکنان

نظر به این که اساسی ترین گام در تدوین و اجرای برنامه های آموزشی، اجرای صحیح فرایند نیازسنجی می باشد نیاز سنجی کارکنان پرستاری بر مبنای برنامه توسعه فردی، نیازسنجی اعلام شده توسط سرپرستار و برنامه های آموزشی بر اساس سیاست های کلان آموزشی با موضوع مراقبت های عمومی یا اختصاصی

اولویت بندی برنامه های آموزشی

– اولویت مهارت های ارتباطی: ۱) حرفه مندی و رعایت اصول ارتباط با بیمار ۲) مدیریت استرس ۳) رعایت حقوق گیرندگان خدمت و منشور حقوق بیمار

– اولویت مهارت های حرفه ای عمومی: ۱) احیا قلبی ریوی پایه و پیشرفته ۲) اصول کنترل عفونت ۳) بهداشت دست ۴) ایمنی بیمار ۵) بهداشت محیط ۶) گزارش نویسی پرستاری ۷) سطوح مراقبتی بیماران ۸) دستورالعمل تزریق خون و فرآورده های خونی(هموویژلانس) ۹) پیشگیری ومراقبت انواع زخم فشاری ۱۰) ADR

– اولویت مهارت های تخصصی: ۱) احیا قلبی ریوی پیشرفته ۲) احیا قلبی ریوی مادران باردار و نوزادان ۳) محاسبات دارویی بخش های ویژه ۴) تفسیر نتایج گازهای خون شریانی بخش های ویژه ۵) دیس ریتمی ها بخش های ویژه ۶) کار با ونتیلاتور بخش های ویژه ۷) تریاژ بیمارستانی پرسنل اورژانس ۸) کارگاه ترویج تغذیه با شیر مادر برای پرسنل مادران و نوزادان

تعیین شیوه های آموزش

آموزش درون بخشی، آموزش چهره به چهره، برگزاری دوره های آموزشی درون سازمانی، معرفی پرسنل جهت شرکت در دوره های برون سازمانی

ارزیابی برگزاری دوره های آموزشی

بررسی اثر بخشی دوره های آموزشی بر اساس الگوی ارزشیابی کرک پاتریک در ۴ سطح واکنشی، یادگیری، رفتاری و عملکردی انجام می شود

جستجو در سایت