مراقبت های ویژه CCU

تیم بخش مراقبت های ویژه CCU بیمارستان تخصصی و فوق‌ تخصصی تهرانپارس با بهره مندی از اساتید مجرب و فوق تخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه و حضور متخصصین قلب مقیم ۲۴ ساعته در CCU ها جهت ارائه خدمات به بیماران می باشند.

 

خدمات ویژه بخش CCU

تیم بخش مراقبت های ویژه CCU بیمارستان تخصصی و فوق‌ تخصصی تهرانپارس با بهره مندی از اساتید مجرب قلب و فوق تخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه و حضور متخصصین قلب مقیم ۲۴ ساعته در CCU ها جهت ارائه خدمات به بیماران می باشند.

جستجو در سایت