گروه بیهوشی

گروه بیهوشی و مراقبت های ویژه

تیم متخصصین بیهوشی بیمارستان تخصصی و فوق‌تخصصی تهرانپارس با بهره مندی از اساتید مجرب و فوق تخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه و حضور متخصصین بیهوشی مقیم ۲۴ ساعته در اتاق عمل و ICU ها جهت ارائه خدمات بیهوشی و بی‌دردی آماده خدمت رسانی به بیماران می باشند.

نیروی انسانی

اعضای متخصص بیهوشی شاغل در بیمارستان شامل ۱۲ متخصص به علاوه ۱۲ کارشناس بیهوشی مجرب وپرستار ریکاوری بوده که در سه شیفت، پاسخگوی نیازهای گروه جراحی، خدمات بی‌دردی، بخش‌های ویژه، اتاق عمل اسکوپی، زایمان بی‌درد و غیره است.

خدمات ارائه شده

مجموعه خدمات ارائه شده در بخش بیهوشی بیمارستان بر روی دو دسته خدمات داخل اتاق عمل و خارج از اتاق عمل متمرکز می‌گردد.

خدمات داخل اتاق عمل

آماده ارائه خدمات بیهوشی و کنترل درد متخصصان بیهوشی با حضور ۲۴ ساعته در اتاق عمل و بخش های ویژه هدایت و بیماران آماده عمل می باشند.

خدمات خارج از اتاق عمل

این نوع خدمات، گستردگی خاصی در بخش‌های بیمارستانی دارد که مهم‌ترین آن‌ها پایش و حضور منظم متخصصان بیهوشی در بخش‌های ویژه است. جهت پروسیجرهای تهاجمی مانند کاتتریزاسیون‌ها، مانیتورینگ تهاجمی و غیر تهاجمی از جمله یکی دیگر از خدمات همکاران متخصص بیهوشی در خارج از اتاق عمل، زایمان بی‌درد و حضور مستمر در زمان مورد نیاز در بخش بلوک زایمان است و تصویربرداری در صورت لزوم و بخش اورژانس، سنگ شکن و اسکوپی در و حضور دائم. همچنین پایش و تداوم کنترل بی‌ دردی بیماران بعد از عمل نیز از خدمات بیهوشی در خارج از اتاق عمل است.

جستجو در سایت