Tags: ویروس کرونا

چه زمانی همه گیری COVID-19 پایان می یابد؟

پژوهشگران دانشگاه STUD سنگاپور با استفاده از داده‌های موجود در مورد COVID-19 در کشورهای گوناگون، سعی کرده‌اند زمان پایان همه‌گیری COVID-19 را پیش‌بینی کنند. ایشان هدف از کار را کاهش اضطراب در مورد این بیماری و آماده‌سازی اذهان برای مراحل بعدعنوان کرده‌اند. همچنین چنین پیش‌بینی‌ای می‌تواند برای برنامه‌ریزی آینده دولت‌ها و شرکت‌ها حائز اهمیت باشد. […]

جستجو در سایت